hzbn.net
当前位置:首页>>关于田园将芜胡不归的意思?的资料>>

田园将芜胡不归的意思?

形是形体,身体的意思。 归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 去吧,田园快要荒芜了,为什么还不回...

归去来兮!田园将芜胡不归? 意思:归去(来)吧!青郁的田园都已经荒芜,为什么还不回来?

原文: 归去来兮,田园将芜胡不归? 既自以心为形役,奚惆怅而独悲! 翻译: 回去吧,田园将要荒芜, 为何不归?违心步入仕途, 既是自己所为,何必惆怅独自悲!

归去来辞 晋·陶渊明 归去来兮!田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。 舟摇摇以轻殇,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。乃瞻衡宇,载欣载奔。童仆欢迎,稚子候门...

“归去”,离开,解作“回家去”;来兮,语气助词,意思是“吧” “芜”,荒芜;胡,为什么;不归,不回去。 这句写了陶渊明辞去彭泽令回家去职的原因:田园将荒芜。

劝说自己回去,为回去做铺垫 原文: 归去来兮,田园将芜胡不归? 既自以心为形役,奚惆怅而独悲! 翻译: 回去吧,田园将要荒芜, 为何不归?违心步入仕途, 既是自己所为,何必惆怅独自悲!

回去吧,田地都要荒芜了,为什么不回去? 出自陶渊明的《归去来兮辞》,原文如下: 归去来兮!田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以...

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。 《归去来兮辞·并序》 作者:陶渊明 【魏晋】 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途...

田园将芜胡不归 , 出自歌曲: 桃花笑 歌手:双笙 月儿在手中开呀怀儿笑 云儿在那眼前睡得早 春风吹不倒 我的杨柳腰 在这桃花源里蹦蹦跳跳 少年你莫要归心太早 燕儿它也双双飞来了 桃之夭夭 还绿了芭蕉 管他雨打风吹夜潇潇 花绽了新红也会凋 少年...

归去来兮!田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com