hzbn.net
当前位置:首页>>关于关于蚂蚁的成语的资料>>

关于蚂蚁的成语

白蚁争穴 比喻竞逐名利。 鸱张蚁聚 喻指如鸱嚣张,如蚁聚集。 堤溃蚁孔 堤坝因蚂蚁洞而崩溃。比喻忽视小处会酿成大祸。 堤溃蚁穴 小小的蚂蚁窝,能够使堤岸溃决。比喻小事不注意,就会出大乱子。 蜂房蚁穴 比喻各自占据一方。 蜂合蚁聚 形容人群...

热锅上的蚂蚁--团团转 蚂蚁搬家------要下雨 蚍蜉撼大树——自不量力 千里之堤,溃于蚁穴 蚂蚁搬骨头——团结起来力量大 缸穿裙,山戴帽,蚂蚁搬家蛇过道 蚂蚁成群爬上墙,雨水淋湿大屋梁 蚂蚁牵线,大雨相见 蚂蚁搬家,有雨不差 蚂蚁垒窝,大雨成河...

堤溃蚁孔 堤溃蚁穴 蜂屯蚁聚 蝼蚁贪生 麋沸蚁动 千里之堤,毁于蚁穴 群蚁附膻 热锅上的蚂蚁 如蚁附膻 先驱蝼蚁 蚁封穴雨 蚁穴溃堤

【蚂蚁搬泰山】比喻人多力量大,可以创造奇迹。用作贬义指人自不量力。 【蚂蚁啃骨头】比喻一点一点地苦干以完成一项很大的任务。 【蚂蚁缘槐】缘:沿,顺着。蚂蚁沿着槐树上下爬。比喻自以为了不起。 【热锅上的蚂蚁】形容心里烦躁、焦急,坐立...

床下牛斗 堤溃蚁孔 堤溃蚁穴 撼树蚍蜉 蝼蚁贪生 蚍蜉撼树 千里之堤,毁于蚁穴 群蚁附膻 热锅上的蚂蚁 如蚁附膻 先驱蝼蚁 蚁封穴雨 蚁穴溃堤 蜂扇蚁聚 蚂蚁缘槐 千里之堤,溃于蚁穴 热锅上蝼蚁 热锅上蚂蚁 如蚁慕膻 以骨去蚁 以肉去蚁 蚁萃螽集 ...

如蚁附膻[rú yǐ fù shā ] 群蚁溃堤[qún yǐ kuì dī] 蚂蚁缘槐[mǎ yǐ yuán huái] 蚁穴溃堤[yǐ xué kuì dī] 蜂屯蚁聚[fēng tún yǐ jù] 云屯蚁聚[yún tún yǐ jù ] 群蚁附膻[qún yǐ fù shān] 堤溃蚁穴[dī kuì yǐ xué ] 1、因此身边总是跟着群如蚁附膻...

蚂蚁缘槐 mǎ yǐ yuán huái 【解释】缘:沿,顺着。蚂蚁沿着槐树上下爬。比喻自以为了不起。 【出处】唐·李公佐《南柯太守传》载:一个名叫淳于棼的人梦见自己当了大槐安国的南柯太守,一时好不威风。醒来方知是一场大梦,所谓大槐安国不过是老槐...

关于蚁的成语 : 千里之堤,溃于蚁穴、 蚂蚁啃骨头、 热锅上的蚂蚁、 蚂蚁搬泰山、 猬结蚁聚、 麋沸蚁聚、 蚁斗蜗争、 蚁封穴雨、 蚁萃螽集、 耳虚闻蚁、 蝼蚁贪生、 白蚁争穴、 蜂房蚁穴、 热锅上蚂蚁、 蝇趋蚁附、 千里之堤,毁于蚁穴、 蚁溃...

1.蝇攒蚁聚[yíng cuán yǐ jù] 出自《天雨花》第十五回,释义为比喻人众多杂沓,聚集一处。同“蝇飞蚁聚”。 2.蝇攒蚁附[yíng cuán yǐ fù]解释犹蝇营蚁聚。比喻不顾谦耻,趋炎附势,到处钻营。 3.蝇营蚁聚[yíng yíng yǐ jù]像苍蝇样往来飞逐,像蚂...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com