hzbn.net
当前位置:首页>>关于著名的著的组词的资料>>

著名的著的组词

著的组词 : 著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 译著、 撰著、 名著、 著述、 论著、

“著”组词有:著名,著作,名著,显著,臭名昭著。 著名 [ zhù míng ] 释义:有名,出名。 造句:张叔叔热爱音乐,是著名的小提琴演奏家。 著作 [ zhù zuò ] 释义:①撰述。古代专指撰写诗文,包括文学与学术作品。②运用创造才能或经过创造性努力...

1、 著述等身 著作 著作等身 著作权法 著者 著作郎 著书 著称 著录 著作权 著书立说 著述 2、 译著 积微成著 昭著 视微知著 臭名昭著 成效卓著 专著 显著 劣迹昭著 以微知著 彰明昭著 撰著 见微知著 彰明较著 编著 论著 名著

著名 名著 著作 显著

著字有哪些组词 : 著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 撰著、 译著、 名著、 巨著、 著述、 论著、 著录、 土著、 较著、 著者、 显著、 著书、 著令、 著雍、 合著、 著式、 众著、 拙著、 著白、 著作权、 著作郎、 大...

著组词有哪些 : 著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 撰著、 译著、 名著、 巨著、 著述、 论著、 著录、 土著、 较著、 著者、 显著、 著书、 著令、 著雍、 合著、 著式、 众著、 拙著、 著白、 著作权、 著作郎、 大著...

著名 著称 著作 著述 著令 著雍 著录 著书 著者 著白 著式 执著 显著 卓著 土著 昭著 名著 编著 专著 巨著 拙著 原著 论著 撰著 较著 合著

著 zhuó ◎ 附着,穿着。同“着 相关词组 执着、执著、著名、着落、显著、着眼、着急、卓著、着手、着力

————————————常用词组 1、著zhu:著称著录著名著述著者著作著作权 2、著zhuo:著眼(着眼) 3、著zháo :着急(著急) 注:zhāo;zháo;zhe;zhuó这几个音现在都不用了。

“著”只读zhù 简体部首: 艹 ,部外笔画: 8 ,总笔画: 11 释义 ◎ 显明,显出:~名。~称。显~。昭~。卓~。 ◎ 写文章,写书:~述。编~。~书立说。 ◎ 写作出来的书或文章:名~。巨~。遗~。译~。~作。 ◎ 古同“贮”,居积。 组词 ◎ 著录 zhù...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com