hzbn.net
当前位置:首页>>关于著名的著的组词的资料>>

著名的著的组词

“著”组词有:著名,著作,名著,显著,臭名昭著。 著名 [ zhù míng ] 释义:有名,出名。 造句:张叔叔热爱音乐,是著名的小提琴演奏家。 著作 [ zhù zuò ] 释义:①撰述。古代专指撰写诗文,包括文学与学术作品。②运用创造才能或经过创造性努力...

著的组词 : 著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 译著、 撰著、 名著、 著述、 论著、

1、 著述等身 著作 著作等身 著作权法 著者 著作郎 著书 著称 著录 著作权 著书立说 著述 2、 译著 积微成著 昭著 视微知著 臭名昭著 成效卓著 专著 显著 劣迹昭著 以微知著 彰明昭著 撰著 见微知著 彰明较著 编著 论著 名著

著组词都有哪些 : 著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 撰著、 译著、 名著、 巨著、 著述、 论著、 著录、 土著、 较著、 著者、 显著、 著书、 著令、 著雍、 合著、 著式、 众著、 拙著、 著白、 著作权、 著作郎、 大...

著作、原著、编著、著名、卓著、执著、昭著、专著、撰著、论著、 译著、著述、土著、显著、著者、较著、巨著、著令、著称、揜著、 衣著、拙著、著白、众著、暴著、合著、著式、著人、著雍、著意、

著名 名著 著作 显著

日新月著[rì xīn yuè zhù] 释义:日日更新,月月显著。形容蓬勃发展。 棋输先著[qí shū xiān zhuó] 释义:指因被对方占了先手而输了棋。比喻功力稍逊于对方。 魂不著体[hún bù zhuó tǐ] 释义:形容极端惊恐或在某种事物诱惑下失去常态。同“魂不...

著字有哪些组词 : 著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 撰著、 译著、 名著、 巨著、 著述、 论著、 著录、 土著、 较著、 著者、 显著、 著书、 著令、 著雍、 合著、 著式、 众著、 拙著、 著白、 著作权、 著作郎、 大...

著名 著称 著作 著述 著令 著雍 著录 著书 著者 著白 著式 执著 显著 卓著 土著 昭著 名著 编著 专著 巨著 拙著 原著 论著 撰著 较著 合著 译著 众著

著名、 著作、 原著、 编著、 卓著、 执著、 昭著、 专著、 译著、 撰著、 名著、 著述、 论著、 著录、 巨著、 著者、 较著、 土著

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hzbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com